Bonvenon al Mia Interreto-Fotaro

Ĉi tie vi povas koni pli malmulte min. Vi povas komenti pri miaj fotoj. Aqui voce pode me conhecer um pouco mais.

My Photo
Name:
Location: Rondonio, Brazil

Friday, August 04, 2006

Bonvenon al mia Interreto-Fotaro. Bemvindo ao meu Albúm na Rede Internacional!

Ĉi tie vi povos koni malmulte pli min kaj povos komenti pri miaj fotoj.
Aqui voce poderá conhecer um pouco mais sobre mim e poderá comentar sobre minhas fotos.

Mi kaj Esperanto, Internacia Neŭtrala Lingvo. Mia dua lingvo.
Eu e Esperanto, Língua Neutra Internacia. Minha segunda língua.

Mi lernis Esperanton en 1975, Natalo/NR/Brazilo, en kurso de la Asocio Potigvara de Esperanto - APE, kiu estis realigita en lecionoĉambro de la Medicino-Fakultato de la Federacia Universitato de Norda Riogrando (FUNR).
Eu aprendi Esperanto em 1975, Natal/RN/Brasil, no curso da Associação Potiguar de Esperanto - APE, o qual foi realizado numa sala de aula da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Mi estis Ĝenerala Sekretariisto de Asocio Potigvara de Esperanto - APE.
Eu fui Secretário Geral da Associação Potiguar de Esperanto - APE.

Adicionar imagem
Ĉu vi volas pli scii pri Esperanto kaj lerni? Do, vi devas koni tiuj paĝojn:
Voce quer saber mais sobre Esperanto e aprender? Então, voce deve conhecer estas páginas:
http://www.esperanto.org.br,http://www.cursodeesperanto.com.br,
http://www.monda.org/nesto/biblioteko/cei/, http://pt.lernu.net/index.php,
http://www.monda.org/nesto/nesto-pt.htm,

Pri mi - malmulte pri mia vivo:
Sobre mim - um pouco sobre minha vida:

Mi naskiĝis je 18/09/1956, en mardo, en la nordoriogranda urbo Monte Alegre.
Eu nasci a 18/09/1956, numa terça-feira, na cidade norteriograndense Monte Alegre.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mi estis lernanto en la sekvantaj lernejoj ĝis nun: 1-a - Publika Lernejo "José Olímpio de Melo", de 1963-1966, en urbo Riveronovo (M); 2-a - Publiba Lernejo "Edmund Bittencurt", 1967-1970, en la urbo Riodeĵanejro (R); 3-a - Instituto de Edukado "Wolden Madruga", 1971; 4-a - Ŝtata Gimmazio "Atheneu Norte Riograndense", 1972-1974 (dum jaroj 1973 kaj 1974 "Atheneu" funkciis en la dependecaĵoj de la Ŝtata Gimmazio "Winston Spencer Churchill" pro reformo en siaj dependecaĵoj; 5-a - Federacia Teknika Lernejo de Norda Riogrando - FTLNR, dua sesmonato 1975-1982 (sed mi ne finigi mian Teknikan Kurson pri Konstruado. de 3-a ĝis 5-a, en la urbo Natalo (RN); 6-a - Fondumo Federacia Universitato de Akreo - FFUAK, mi komencis Superan Kurson pri Agronomio, 1984; 7-a - Fondumo Federacia Universitato de Akreo - FFUAK, mi komencis Superan Kurson pri Ekonomio, 1985. Ambaŭ superaj kursoj en la urbo Riobranko (AC). Malfeliĉe, mi ne fingis ambaŭjn superajn kursojn.
Eu fui aluno nas seguintes escolas até agora: 1ª - Escola Pública "José olímpio de Melo", de 1963-1066, na cidade Rio Novo (MG); 2ª - Escola Pública "Edmund Bittencurt", 1967-1970, en la urbo Rio de Janeiro (RJ); 3ª - Instituto de Educação "Wolden Madruga", 1971; 4ª Colêgio Estadual "Atheneu Norte Rio Grandense", 1972-1974 (durante os anos 1973 e 1974 "Atheneu" funcionou nas dependências do Colêgio Estadual "Winston Spencer Churchill" por causa das reformas em suas dependências; 5ª Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte - ETFRN, segundo semestre de 1975-1982 (mas eu não conclui o meu Curso Técnico de Edificações, da 3ª a 5ª, na cidade Natal (RN)
; 6ª- Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC, eu comecei Curso Superior de Agronomia, 1984; 7ª - Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC, eu comecei Curso Superior de Economia, 1985. Ambos cursos superiores na cidade Rio Branco (AC). Infelizmente não conclui ambos cursos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1983 - Riobranko (AC) mi faris ekzamenojn en la Federacia Publika Konkurso, post kiu mi estis aprovata. Aprilo de 1984 mi estis kunvokata por labori en Federacia Publika Servo. Hodiaŭ mi estas servisto de Ministerio pri Laboro kaj Ofico, en la brazila ŝtato de Rondonio.
1983 - Rio Branco (AC) eu fiz provas no Concurso Público Federal, do qual depois eu fui aprovado. Abril de 1984 eu fui convocado para trabalhar no Serviço Público Federal. Hoje eu sou funcionário do Ministério do Trabalho e Emprego, no estado brasileiro de Rondônia.